duminică, 29 ianuarie 2012

Duminica egal poezie

  Cine sunt?
Eleonora Sasu


Sunt o clipă suspendată
  pe firul infinit al timpului
  ce curge etern 

        în clepsidre albastre 
                        de suflet.


Sunt o lacrimă picată
   într-o mare-nvolburată.


Sunt un fir de nisip
     izbit de furtuni
     peste fruntea albastră
             a mărilor.


Sunt un vis dureros
    desprins
    din somnul de-o clipă
            a celor fără odihnă.

(dintr-o carte "furată")

Niciun comentariu: