duminică, 7 iulie 2013

Duminică egal poezie

 Ani şi vârste
Geo Bogza
Cineva din mine, căruia nu i-a rămas străină nici o suferinţă 
Are, de când mă ştiu, şapte mii de ani.

Cineva din mine, care nu se lasă corupt de glorii deşarte 
Are, cu tot mai multă îndărătnicie, şaptesprezece ani.

Iar vârstele obişnuite ale vieţii omeneşti 
Nu îmi ating în nici un fel esenţa.

Am avut toată viaţa şapte mii de ani, 
Dar trecând prin ispitele şi ticăloşia lumii,

Iconoclast şi tot mai plin de revoltă, 
Am să mor de şaptesprezece ani.

Niciun comentariu: